1. Chodzenie psa przy nodze przewodnika na smyczy - 20 pkt.

krokiem 10 pkt., biegiem 10 pkt.
Rozkazy: równaj lub noga, siad

Przewodnik maszeruje z psem przy nodze, na luźno trzymanej smyczy około 30 kroków na wyznaczonej trasie. Po przejściu 10 kroków wykonuje zwrot w prawo, po przejściu następnych 10 kroków - zwrot w lewo, ,po dalszych 10 krokach wykonuje w tył zwot i zatrzymuje się, a pies siada (wolno podać komendę siad). Tą samą drogą wraca z psem niezbyt szybkim biegiem do pozycji wyjściowej, wykonując jak poprzednio wszystkie zwroty. Po przyjściu do punktu wyjściowego wykonuja w tył zwrot, a pies wykonuje na komendę pozycje siedzącą. Pies powinien przez całe ćwiczenie iść lub biec trzymając bark przy nodze przewodnika.

2. Chodzenie psa przy nodze przewodnika bez smyczy - 40 pkt.

krokiem 20 pkt., biegiem 20 pkt.
Rozkazy: równaj lub noga, siad

Na polecenie sędziego przewodnik zwalnia psa ze smyczy i wykonuje ćwiczenie w taki sam sposób jak w ćwiczeniu nr 1. Zostawanie psa z tyłu, wyprzedzanie, odchodzenie od nogi jak również zwalnianie przewodnika przy zwrotach jest błędem.

3. Pozostawanie w pozycji "siad" i przywołanie "do mnie" i "do nogi" - 20 pkt.

Rozkazy: siad, do mnie, noga lub znaki optyczne

Na polecenie sędziego przewodnik pozostawia psa w pozycji siedziącej, odchodzi od niego na odległość 10 kroków, zatrzymuja ię i wykonuja zwrot do psa. Po upływie około 2 sekund rozkazem słownym "do mnie" lub znakiem optycznym przywołuje psa. Pies powinien podbiec i usiąść przed przewodnikiem, który następnie podaje komendę "noga". Pies powiniem przyjąć pozycję siedzącą przy lewej nodze bez komendy.

4. Aportowanie własnego przedmiotu - 30 pkt.

Rozkazy: aport, do mnie, daj, noga

Na polecenie sęziego przewodnik wyrzuca przed siebie własny przedmiot (aport) na odległość około 10 kroków. Pies powinien w tym czasie siedzieć spokojnie bez smyczy przy nodze przewodnika. Na jednorazowy rozkaz słowny "aport" pies powinien szybko pobiec po wyrzucony przedmiot i podjąć go, na rozkaz "do mnie" natychmiast pzrynieść go i usiąść przed przewodnikiem. Po odebraniu aportu przez przewodnika, na rozkaz nogapies powinien usiąść przy lewej nodze przewodnika (bez komendy).
W tym ćwiczeniu należy zwracać uwgę na dokładne podejmowanie aportu, jego prawidłowe niesienie i wytrzymywanie przed oddaniem przewodnikowi.

5. Siad w marszu - 15 pkt.

Rozkazy: siad

Przewodnik z psem rusza przed siebie. Po co najmniej 10 krokach podaje słowną komendę siad, na którą pies powinin szybko usiąść, przy czym przewodnik nie może zmienić tempa kroku, ani się obejrzeć. Po 20 dalszych krokach przewodnik zatzrymuje się i odwraca do psa. Na znak sędziego przewodnik wraca do psa i zajmuje miejsce po jego prawej stronie. Przyjęcie przez psa innejpozycji niż siad - 5 pkt karnych.

6. Waruj w marszu z przywołaniem - 15 pkt.

Rozkazy: waruj, do mnie, noga

Przewodnik rusza prosto przed siębie dając psu komendę "noga". Po co najmniej 10 krokach podaje komendę "waruj", na którą pies poinien niezwłocznie zawarować. Bez jakiegokolwiek oddziaływania na psa i bez odwracania się przewodnik idzie dalej prosto jeszcze 20 kroków, odwraca się do psa i spokojnie staje. Na znak sędziego przewodnik przywołuje psa do siebie. Pies powinien szybko i radośnie podbiec do swojego przewodnika i usiąść blisko przed nim. Na komendę "noga" pies powinien usiąść przy lewej nodze przewodnika.
Przyjęcie przez psa innejpozycji niż waruj - 5 pkt karnych.

7. Bieganie psa na komendę i przywołanie do nogi - 30 pkt.

Rozkazy: biegaj, ,noga

Przewodnik z psem przyjmują pozycję wyjściową (pies siedzi przy noda pzewodnika). Następnie przewodnik zaczyna maszerować z psem przy nodze, bez smyczy i po około 10 krokach na rozkaz "biegaj" pies oddala się (przewodnik może wskazać kierunek ręką). Pies powinien odbiec na odległość co najmniej 5 kroków. Po kilku sekundach na rozkaz "noga" wydany na znak sędziego pies wraca do nogi przewodnika. Przewodnik wołając psa może stać lub iść. Wykonania tego ćwiczenia z przypiętą linką do 10m - 15 punktów karnych.

8. Badanie uzębienia psa - 10 pkt.

Rozkaz: siad, baanie lub zęby

W ćwiczeniu tym przewodnik pokazuje sędziemu uzębienie psa. Na polecenie sędziego przewodnik sadza psa przy nodze i po komendzie "badanie" (lub "zęby") odchyla psu wargi, aby pokazać sędziemu zgryz psa, a następnie zęby boczne z lewej i prawej strony.
Na ocenę pozytywną pies musi siedzieć spokonie, bez zmiany pozycji i dać obejrzeć sobie zęby. Ćwiczenie wykonuje się na smyczy.

9. Pozostawianie psa w pozycji "siad" przy próbach odwracania uwagi - 10 pkt.

Rozkaz: siad

Przewodnik udaje się z psem na wyznaczone miejsce i wydaje psu rozkaz "siad". Odpina smycz i odchodzi na odległość 20 kroków, po czym zatrzymuje się i odwraca do psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu i nie wpływać na psa gestami, ani słowami. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i wykonuje ćwiczenie nr 10.

10. Pozostawianie psa w pozycji "waruj" przy próbach odwracania uwagi - 10 pkt.

Rozkazy: siad, waruj

Po zakończeniu ćwiczeni 9. na polecenie sędziego przewodnik dochodzi do psa i daje mu rozkaz "waruj", odchodzi na odległość 20 kroków, zatrzymuje się i odwraca do psa. Przewodnik powinien stać bez ruchu i nie wpływać na psa słowai, ani gestami. Na polecenie sędziego przewodnik wraca do psa, staje z jego prawej strony i daje rozkaz "siad". W czasie warowania nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów przy psie.

Powiadamiacz

Powiadom znajomych o moim serwisie!

powiadom.4free.pl

Labrador - Best Sites

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=